Shreyansh Surana Success Story: ದೇಶದ ಕಷ್ಟಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ CA, CS & UPSCಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿ

IRS Shreyansh Surana Success Story: UPSC ಹಾಗೂ CA ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಈ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವಿಂದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. IRS ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ಸುರಾನಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: