UPSC Motivational: ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏಕೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದರು? ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Success Story of IFS Parveen Kaswan: UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಂದೊಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ IAS, IPS ಮತ್ತು IFS (ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ IFS ಅಧಿಕಾರಿಯೂ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಸಾಧಕರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

First published: