UPSC Motivational: IFS ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಡ್ಸ್ IAS ಆಫೀಸರ್: ಹೆಂಡ್ತಿ ಫಾರಿನ್​​ನಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

Success Story of IFS Kanishka Singh: IAS, IPS, IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರ ಜೀವನ-ಸಲಹೆಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. (photo courtesy: Kanishka Singh instagram account)

First published: