Himanshu Nagpal Success Story: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೇಲಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ!

IAS Himanshu Nagpal Success Story: ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. IAS, IRS, IFS ಇತ್ಯಾದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಐಎಎಸ್ ಹಿಮಾಂಶು ನಾಗ್ಪಾಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು.

First published: