Success Story: ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್!

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೇ ಸಾಕಪ್ಪ ಎಂದು ಹೆತ್ತವರು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

First published: