Success Story: ಮೆಟಾ ಇಂಡಿಯಾದ ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

Sandhya Devanathan Career: META ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅವರು ಜನವರಿ 1, 2023 ರಂದು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: