Paternity Leave: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಗು ಆದರೆ ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ 6 ತಿಂಗಳು ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ 6 ತಿಂಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

First published: