Interview Tips: ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆ ದಿನವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ

Job Interview Questions: ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಮಾದರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ.

First published: