ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ Work from Home ನೀಡಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ

ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು Work from homeಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಕಾಟ ತಗ್ಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಕರೆದಿವೆ.

First published: