Career Tips: ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವಾಗ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: