Career Tips: ನೀವೂ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾರಂತೆ Nykaaನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ

Priyanka Chopra: ನಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊನಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನಾಮಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೈಕಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: