YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

Interest Rates | ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಖಾತೆದಾರರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

First published:

 • 17

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  FD Rates | ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಎಫ್​ಡಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3.25ರಷ್ಟಿದೆ. 15 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.3.7ರಷ್ಟಿದೆ. 46 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.4.1ರಷ್ಟಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  91 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ. 4.75ರಷ್ಟಿದೆ. 181 ದಿನಗಳಿಂದ 271 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.6ರಷ್ಟಿದೆ. 272 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.6.25ರಷ್ಟಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  7 ರಿಂದ 15 ತಿಂಗಳ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.7.25, 15 ತಿಂಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.7.5, 36 ತಿಂಗಳಿಂದ 120 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇ.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  YES Bank FD Rates: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ?

  ದೇಶದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಈ ತಿಂಗಳು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ದರ ಶೇ.6.5ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಎಫ್‌ಡಿ ದರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES