Jesus Of Bitcoin: ಬಿಟ್​ಕಾಯಿನ್ ಜೀಸಸ್ ರೋಜರ್ ವೆರ್ ಯಾರು? ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

Roger Keith Ver: ಬಿಟ್ ಕಾಯನ್ ಅನ್ನು ರೋಜರ್ ವೆರ್ "ಮಾನವಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: