Account Balance: ಜಸ್ಟ್​ ಆಧಾರ್​ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್​​ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್​ ಮಾಡ್ಬಹುದು!

Account Balance: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

First published: