Debt: 2022ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್​ 10 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ! ಭಾರತವೂ ಇದ್ಯಾ? ನೋಡಿ

DEBT: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 10 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

First published: