Aadhaar History: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಸೇಫ್​ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾರದ್ರೂ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೀಗ್​ ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಐಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: