Recurring Deposits: 5 ಸಾವಿರ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭ!

Recurring Deposit: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

First published: