Hill Stations: ಚಳಿಗಾಲದ ಟ್ರಿಪ್​ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗಗಳಿವು, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್​ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್​ ಆಗುತ್ತೆ!

Hill Stations: ಚಳಿಗಾಲದ ರಜೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಭಾರತದ ಈ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

First published: