Income Tax Return: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿ!

ITR Pending: ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ITR ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

First published: