ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ, ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ! ಪ್ರಮುಖ 3 Mutual Funds ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್​ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

First published: