Tax Exemption For EV: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Electric Vehicles: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಗ್ರಾಹಕರು 80EEB ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ್ದಾಗಿರಲಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾಗಿರಲಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.

First published: