Save Money: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ, ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!

Save Money: ಸಂಬಳ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.500 ಉಳಿಸಿ ರೂ.2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

First published: