SBI Account: ನಿಮ್ಮ ಎಸ್​ಬಿಐ ಖಾತೆಯಿಂದ 147.50 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್​ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇದೇ ಕಾರಣ!

SBI Account: ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (SBI) ಗ್ರಾಹಕರೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ 147.50 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

First published: