SBI Loan: ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ 8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ! ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್

SBI Loan | ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು 8,00,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿವರ.

First published: