SBI Schemes: SBI ಟಾಪ್ 5 ಯೋಜನೆಗಳು, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ!

Investment: ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: