Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

Govt Scheme: ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ನೀವು ರೂ.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ.

First published:

 • 17

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  1. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಬಡ್ಡಿ ದರ 70 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 100 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳು 1 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  2. ಬಡ್ಡಿದರವು ಹಿಂದಿನ ಶೇಕಡಾ 7 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 7.7 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಜೂನ್ 30, 2023 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.7 ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೀಡುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  5. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಯಾವುದೇ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  6. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂ.1,403 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Govt Scheme: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ರಿರ್ಟನ್ಸ್​, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದು!

  7. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೂ.1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂ.1,40,300 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.5,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂ.7,01,500 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)

  MORE
  GALLERIES