7th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ನ್ಯೂಸ್​, ಡಿಎ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಹೈಕ್!

Central Government Employees: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಜೆಟ್ 2023 ರ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಬಹುದು.

First published: