Salary Hike: ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇವೆಯಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳು!

Salary Hike | ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶೇ 8.13 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

First published: