RBI: ನೆನಪಿಡಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ

ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ monetary policy committee ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

First published: