Car Insurance: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಂಟ್​ಗೂ ಕಾರ್​ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ!

Car Insurance: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಲಿ, ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಹಾನಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

First published: