Home Loan EMI: ಹೋಮ್​ ಲೋನ್​ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೀಗೆ EMI ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ!

Home Loan EMI: ಹೋಮ್ ಲೋನ್ EMI | ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, EMI ಗೃಹ ಸಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

First published: