KYC: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ; 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published: