PPF Returns: ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ! ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ರೀ

PPF Returns: PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

First published: