Post Office Account: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್​ ಖಾತೆ ಇದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಸೇವೆ ಈಗ ಲಭ್ಯ!

Post Office Account: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

First published: