Post Office Schemes: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 4 ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ 40 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!

Public Provident Fund: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು.

First published: