PM Kisan 12th Installment: ಅನ್ನದಾತರೇ, ಇನ್ನೊಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ! ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರಲ್ಲ

PM Kisan 12th Installment: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. 12 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಾ? 12ನೇ ಕಂತು ರೂ.2,000 ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ.

First published: