Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

ITR Filing: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 26ರವರೆಗೆ 3.4 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31 ಜುಲೈ 2022 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published:

 • 17

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ 26ರವರೆಗೆ 3.4 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31 ಜುಲೈ 2022 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಜೂನ್ 15, 2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಜುಲೈ 31ರ ನಂತರ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಜುಲೈ 31 ರ ಮೊದಲು ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರವೂ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 234 ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ, ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Income Tax Filing: ಗಡುವು ಮೀರಿದ್ರೂ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಐಟಿಆರ್​ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು!

  ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2021-22 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಜುಲೈ 31 ರ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ITR ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ (0) ITR ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES