Home Loan: ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ಭರ್ಜರಿ ವಿನಾಯಿತಿ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Housing Loan: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1960 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80EEA ಪ್ರಕಾರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

First published: