Aadhaar Mandatory: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ; ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ

Aadhaar Mandatory | ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

First published: