Stock Market: ಲಿಕ್ಕರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

Multibagger stock: ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

First published: