Mango Rate: ಒಂದು ಕೆಜಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ 2.70 ಲಕ್ಷ! ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾವು?

ಕಳ್ಳರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದಂಪತಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ 4 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

First published: