LIC New Jeevan Shanti Policy: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಡೆಯಿರಿ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ

LIC New Jeevan Shanti Policy | ಎಲ್ಐಸಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಐಸಿ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.

First published: