LIC Policy: ದಿನಕ್ಕೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಯೋ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ

LIC Policy| LIC ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಪ್ರತ ವರ್ಷ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: