LIC: ಪಾಲಿಸಿದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ, ಫೆ. 28ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

LIC IPO | ಎಲ್ಐಸಿ ಐಪಿಒ (LIC IPO) ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಾಗಿದ್ದ, ಐಪಿಒನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

First published: