Transfer RC Online: ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ

Transfer RC Online: ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (RC) ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

First published: