Central Government Scheme: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9,250 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಸೇರಿವೆ.

First published: