Aadhar-Pan Link: ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Pan-Aadhar: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

First published: