Insurance: ಜೀವ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ

Health Insurance | ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಜೀವ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆ-ಕಮ್-ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಗಳ ನೀತಿಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

First published: