India Post: ಈ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಾಕ್; ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ

India Post | ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB)ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

First published: