Income Taxes: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಮರುಪಾವತಿ ನಂತರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು

Tax Collection: ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 65.29 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

First published: